יום חמישי, 29 באוקטובר 2009

תקציר העבודה :
יהודי אתיופיה, המכונים גם "ביתא ישראל", הגיעו לתודעת התנועה הציונית ויהדות העולם המערבי כבר בראשית המאה ה-20, בעיקר אודות לחוקר המזרח יעקב פייטלוביץ (חוקר יהודי-צרפתי שמאז קום מדינת ישראל פעל להעלאת יהודי אתיופיה). בני הקהילה מחזיקים במסורת שלפיה מוצאם מיהודים שהיגרו לאזור עוד בימי קשרי המסחר של המלך שלמה עם מלכת שבא, אולם ההשערות המודרניות באשר למוצאם אומרות כי הם צאצאיהם של יהודים שהיגרו מדרום חצי האי ערב והתערבבו באוכלוסייה המקומית, או שמוצאם הוא משבטים אתיופיים שהתגיירו. השערות אלה, שמשתמע מהן ספק באשר לכשרות יהדותם של יהודי אתיופיה, מסבירות מדוע לא נעשה מאמץ להעלותם בתקופת העלייה ההמונית בשנות ה-50' (ולדמן, 1985).
עד תחילת שנות ה-80' עלו לארץ רק 473 יהודים מאתיופיה. נתון זה משקף את יחסה האמביוולנטי של מדינת ישראל אל יהודי אתיופיה במשך כל השנים, יחס שהושפע בעיקר מן הספקות באשר ליהדותם. בשנת 1975 הוחלט להחיל עליהם את חוק השבות, והחל משנת 1981 החלו להגיע לארץ עולים מאתיופיה. בשנות ה-80' עלו לישראל כ-17,000 יהודים מאתיופיה. כ-6,700 מהם הועלו ב"מבצע משה", בסדרת טיסות מסודאן שנמשכה כשישה שבועות, בחודשים נובמבר-דצמבר 1984. בשנות ה-90' הגיעו למעלה מ-37,000 עולים נוספים מאתיופיה. מתוכם הועלו כ-14,000 במבצע אווירי אינטנסיבי נוסף שנמשך שבוע, במאי 1991, "מבצע שלמה" (יער ושביט, 2001).
העלייה מאתיופיה הציבה בפני החברה הישראלית אתגר קליטה מיוחד במינו, בעיקר בשל ההבדלים הגדולים בינה לבין החברה האתיופית. מרבית העולים מאתיופיה היו חסרי השכלה ובעלי היכרות מוגבלת עם מסגרות התעסוקה הקיימות במדינת ישראל (מרבית העולים מאתיופיה היו בעלי רקע חקלאי). משאביהם הכלכליים היו מוגבלים, ומבנה משפחתם היה שונה ממבנה המשפחה הישראלי. בין החברה הישראלית לאתיופית היה קיים פער טכנולוגי משמעותי, התרבות האתיופית הייתה שונה מן התרבות הישראלית, והיו בנמצא עוד הבדלים רבים ומשמעותיים בין החברות. בנוסף להבדלים אלו יש לקחת בחשבון כי בני העדה סבלו מבעיית זהות, שנבעה מן הספק שהוטל ביהדותם.
עם סיטואציה זו נאלצה להתמודד מדינת ישראל. המדינה הייתה צריכה להתמודד עם חברה הנתפשת כחלשה לאור פערי ההשכלה, ההבדלים החברתיים והתרבותיים הקיימים, משאביהם המצומצמים והמוגבלים של עולים אלו, חוסר יכולתם להשתלב בשוק העבודה המקומי ועוד. בנוסף על כך, בשנות ה-90', כשהגיע גל העלייה העיקרי מאתיופיה, הגיע, במקביל אליו, גם גל העלייה הגדול מאוד, ממדינות בריה"מ לשעבר. וכך, קליטת העלייה מאתיופיה חייבה הקדשת משאבים ומאמצים רבים, מצד כל הנוגעים בדבר, למען הצלחתה.
עבודה זו תעסוק בתהליך עליית וקליטת העולים האתיופים במדינת ישראל. העבודה תיבחן את תהליך העלייה והקליטה, תוך התמקדות בשורה של פרמטרים ונקודות, שיאפשרו להגיע לתובנה רחבה אודות עלייה זו. לשם כך העבודה תחולק למספר חלקים עיקריים. חלקה הראשון של העבודה יספק רקע אודות העולים, אודות שלבי העלייה העיקריים ואודות הסיבות והגורמים שהביאו ליציאתה של עלייה זו אל הפועל. חלקה השני של העבודה ייבחן את מערכת היחסים בין החברה הישראלית לחברה האתיופית. בחלק זה יוצגו מאפייניה הייחודיים של החברה האתיופית ביחס לחברה הישראלית, ותתבצע בחינה אודות האופן בו החברה הישראלית תפשה עלייה זו, ושיתפה עמה פעולה או סלדה ממנה. חלקה השלישי של העבודה ישים דגש רחב על תהליך קליטת העולים. הדגש יושם על מספר היבטים שיש בהם משום ללמד על הצלחת או כישלון תהליך הקליטה. מדובר במגורים ובדיור, בחינוך, בתעסוקה, בצה"ל, בשירותי הדת ובהנהגת האתיופים – הנהגה שמילאה, עד לעלייה, תפקיד חשוב ומרכזי בחיי האתיופים. החלק הבא, החלק הרביעי של עבודה זו, יתמקד בתחום קליטה ספציפי – התחום הפוליטי. חלק זה ייבחן את האופן בו החברה האתיופית ניסתה לזכות בעמדות השפעה וכוח, באמצעות היבחרות לכנסת ולרשויות המקומיות. בחלק זה גם תוצג התייחסות לדפוסי ומאפייני ההצבעה בקרב אוכלוסייה זו. לסיום, חלקה האחרון של עבודה זו, החלק החמישי, ייבחן את האופן בו האתיופים נטמעו במדינת ישראל, נכון לשנות ה-2000, תוך התמקדות באותם היבטים שהוצגו קודם לכן – דיור, השכלה, תעסוקה ועוד.


מקורות מידע :
ויקיפדיה , אנשים שאנחנו מכירות ..אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה